Leven en werk van een freelance vertaler

Leven en werk van een freelance vertaler

Een freelance vertaler is iemand die zelfstandig vertaalt. Deze baan heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Laten we eens kijken naar het leven en werk van een vertaler.

Wat is freelance werk?

Een freelance werker, ook bekend als freelancer, is een zelfstandige professional die hoogstwaarschijnlijk voor verschillende klanten tegelijk werkt en geen langdurige verbintenis heeft met een specifiek bedrijf. De freelancer kan vertegenwoordigd worden door een bureau, aangesloten zijn bij een beroepsvereniging of website, of, zoals waarschijnlijk het geval is, zelf klanten werven en onafhankelijk werken.

Freelancers zijn wijdverspreid in diverse sectoren, zoals acteren, schrijven, muziek, webdesign, grafisch ontwerp en illustratie. Volgens het Freelance Industry Report 2012 vertegenwoordigt de vertaalbranche ongeveer 8% van het totale aantal freelancers in Amerika. In de EU is freelancen een lucratieve aangelegenheid; recente schattingen suggereren dat ongeveer 30% van de beroepsbevolking zelfstandig ondernemer is, wat neerkomt op ongeveer 55 miljoen mensen die jaarlijks hun inkomsten verdienen met freelance werk.

Wat houdt het in om een freelance vertaler te zijn?

Een vertaler is iemand die, zoals reeds genoemd, vertalingen maakt (vaak ook tolkt) en in feite zelfstandig met taal werkt.

Vertalen betreft het omzetten van tekst, terwijl tolken zich richt op het overbrengen van gesproken woorden. Veel vertalers combineren beide disciplines, maar er zijn ook vertalers die de voorkeur geven aan een van de twee. Wat betreft tolken, zijn er diverse stijlen beschikbaar:

Simultaan tolken houdt in dat taal realtime wordt vertaald met behulp van audioapparatuur voor directe weergave.

Bij consecutief tolken wordt er vertaald tijdens pauzes in de oorspronkelijke spraak, meestal staat of zit de tolk naast de spreker.
Bij fluistertolken wordt er doorgaans vertaald voor één of twee personen, waarbij de tolk hen letterlijk fluistert terwijl de spreker doorgaat met praten.
Vertalen richt zich op tekst. Een vertaler vertaalt verschillende soorten teksten en documenten. Deze teksten kunnen algemeen van aard zijn, maar vaak zijn ze specialistischer. Een vertaler moet hiervoor klaarstaan.

Training en opleiding

Er zijn verschillende manieren waarop een aspirant vertaler een opleiding of training kan volgen.

Sommige vertalers hebben een hogeschool- of universitaire opleiding gevolgd, waarbij ze zich hebben gespecialiseerd in talen of zelfs vertalen en tolken. Het is echter niet per se de enige route naar een carrière als vertaler. Het belangrijkste is simpelweg een uitstekende beheersing van taal.

Het is cruciaal om op een haalbare en geschikte manier een vergelijkbaar spreekvaardigheidsniveau te bereiken voor toekomstige vertalers. Het draait voornamelijk om het ontwikkelen van vaardigheden, niet zozeer om een specifieke opleiding of baan te hebben.

Beëdigd 

Beëdigde tolken hebben de bevoegdheid om op te treden als tolk voor rechtbanken, de IND en de politie, onder andere. Niet-beëdigde tolken missen deze bevoegdheid in eerste instantie. Daarnaast is er een significant verschil, namelijk dat alleen beëdigde vertalers gemachtigd zijn om gewaarmerkte vertalingen (ook wel beëdigde vertalingen genoemd) te maken. Vertalers die niet beëdigd zijn, mogen dit niet doen.

Iedereen kan zich vestigen als zelfstandige tolk of vertaler, maar in sommige gevallen is het nodig om een beëdigde tolk of vertaler in te schakelen. Het beroep van beëdigde tolk en vertaler is beschermd volgens de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Om als beëdigd tolk of vertaler te kunnen werken, moet je geregistreerd staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en beëdigd zijn door de rechtbank. Om aan de inschrijvingsvoorwaarden van het Rbtv te voldoen, kun je verschillende tolk- en vertaaltoetsen en opleidingen volgen. Overzichten van deze toetsen en opleidingen zijn hier te vinden. Er zijn ook andere manieren om in het Rbtv ingeschreven te worden. De inschrijvingsvoorwaarden voor het Rbtv zijn hier te raadplegen.

Vaardigheden van een vertaler

De achtergrond van een vertaler kan tot op zekere hoogte flexibel zijn, zoals eerder genoemd. Het vergt echter een aantal vaardigheden voor een freelancer vertaler om succesvol te zijn. Enkele van deze vaardigheden zijn als volgt:

Time Management:

Een vertaler moet als eerste vaardigheid zijn tijd en agenda effectief beheren. Bijvoorbeeld, thuiswerken lijkt op het eerste gezicht alleen maar voordelen te bieden.

Er zijn echter ook uitdagingen: Als je niet de juiste werkgewoonten aanleert, kan het combineren van werk- en thuisomgevingen de efficiëntie beperken.

Online marketing:

Voor een vertaler is het van groot belang om vaardig te zijn in het gebruik van internet en sociale media. Dit komt doordat er op platforms zoals Facebook, Twitter en andere gerelateerde kanalen een overvloed aan online werk te vinden is. Het werven van klanten vormt de basis van een succesvolle freelance vertaalonderneming.

Taalverbetering:

Het is essentieel voor vertalers om voortdurend hun taalvaardigheid te verbeteren. Dit impliceert dat ze hun taalbeheersing constant moeten verfijnen en daarnaast hun kennis over de cultuur en de gebruikers van die taal moeten vergroten. Een competente vertaler is niet slechts tweetalig, maar tevens bicultureel onderlegd.

Technologie:

Het aanleren van het gebruik van CAT-tools heeft veel voordelen. CAT staat voor Computer Ondersteund Vertalen. Met behulp van CAT-programma’s wordt het werk van een vertaler vergemakkelijkt doordat ze onder andere woordenlijsten en vertaalgeheugens samenstellen en de vertaling in segmenten verdelen. Hoewel CAT-programma’s zelf niet vertalen, bieden ze wel waardevolle ondersteuning aan vertalers.

Voordelen van werken als freelance

  • Zelfstandige professionals hebben de vrijheid om hun eigen schema en tijd te beheren.
  • Ze kunnen ook kiezen welke projecten of opdrachten ze aannemen, waardoor ze een zekere mate van autonomie hebben.
  • Het werken op afstand biedt ook voordelen, met name voor mensen die reizen of in afgelegen gemeenschappen en kleine steden wonen.
  • Een zelfstandige professional kan zijn flexibele werkdag combineren met verder studeren of zelfs een tweede baan om meer inkomen te genereren.

Nadelen van werken als freelance

  • Helaas brengt freelancen een zekere mate van onzekerheid met zich mee.
  • Het behouden van een stabiele workflow en een betrouwbaar klantenbestand is de grootste uitdaging.
  • Lastige werkgevers kunnen veel gedoe veroorzaken, vooral wanneer ze te laat betalen en het budget van een vertaler onder druk zetten.
  • Werkgevers die veel werk vragen tegen een laag tarief zijn gebruikelijk en daarom is scherp onderhandelen een essentiële vaardigheid voor freelancers.
  • Een freelance vertaler moet ook nadenken over zaken als pensioen, ziekteverlof, betaalde vakantiedagen, bonussen en ziektekostenverzekering.
  • Over het algemeen verdienen freelancers minder dan hun collega’s in loondienst.

Een dag uit het leven van een freelance vertaler

De dagelijkse routine van een vertaler is zeer gevarieerd van aard, vanwege de aard van het werk. Het vereist constante aanpassing en verandering. Er zijn bepaalde taken en routines die de meeste vertalers dagelijks voltooien.

Leven en werk van een freelance vertaler
contact nedtrans
0/5 (0 Reviews)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven